Projekt

Genom åren har vi deltagit i ett flertal projekt, de flesta med anknytning till vår verksamhet.

Status

Just nu deltar vi tillsammans med Sveaskog,Sca,Holmen,Bracke Forest,Skyttmos i ett GIS projekt

Från och med september 2009 kör vi med en 3-radig harv i syfte att jämföra 4/3-radigt.

Från och med juni 2008 deltar vi i ett projekt för framtagning av ett marberedningsaggregat i form av en 4-radig harv tillsammans med Svea Skog, SCA och Bracke Forest.

Tidigare har vi deltagit i diverse projekt så som Eco Plant och Gis.


WINTAX MASKIN AB | Mobil: 070-379 92 57 |