Vision

Norrlandslänens största aktör gällande  avverkning och terrängtransporter.

Teamkänsla
Vi har hög teamkänsla med öppenhet och respekt för varandra, där alla strävar efter samma mål.

Ekonomi
Vi har en bra och stabil ekonomi där alla i teamet är delaktiga i företaget Wintax Maskin AB.

Personalutveckling/rekrytering
Vi har en god personalkännedom med fortlöpande utbildning och varierande arbetsuppgifter, samt delaktighet vid personalrekryteringen.

Organisation/ansvar
Vi har en organisation med klar inriktning och tydliga ansvarsområden.

Teknik
Vi har en hög teknisk nivå.

Kvalité
Vi utför kvalitetsjobb som överensstämmer med kunderna och teamets krav.

Ledarskap
Vi har ett tydligt, målstyrt ledarskap som präglas av öppenhet.

Hälsa/arbetsmiljö
Vi har ett fortlöpande arbetsmiljöarbete där hälsa och vår livskvalitet är viktig.


WINTAX MASKIN AB | Mobil: 070-379 92 57 |